Aanpak I: Business & Commitment

Aanpak I – ‘Business & Commitment’ is erop gericht om vraagstukken van Culemborgse bedrijven/ondernemers aan elkaar voor te leggen. Vraagstukken vragen om een oplossing. Door samen aan vraagstukken te werken, wisselen we kennis en expertise uit. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om nieuwe (onderlinge) business te genereren.

Een diversiteit aan ondernemingen leidt tot een diversiteit aan vraagstukken. Het is belangrijk om partijen bijeen te brengen die op eenzelfde niveau kunnen sparren. Daarom beginnen we met twee trajecten:

  1. een traject met een aantal grote bedrijven in Culemborg;
  2. een traject met mkb’ers en kleine ondernemers.

In deze twee trajecten proberen we zoveel mogelijk vraagstukken te koppelen aan de juiste ondernemingen/ondernemers. Voor elk concreet vraagstuk wordt een aparte werkgroep gevormd. Iedere werkgroep krijgt een trekker die met de werkgroep aan de slag gaat. Op basis van het vraagstuk zoekt de werkgroep de juiste deelnemers.

Vraagstukken

Doelstelling

Met aanpak 1 willen wij het volgende bereiken binnen de thema’s uit de visie (Samen Sterk, Zichtbaarheid, Deskundigheid, Plug & Play, Futureproof):

  1. Eind 2017 zijn zeven nieuwe initiatieven gestart tussen grote bedrijven. In 2020 zijn vijf van deze initiatieven gerealiseerd.
  2. Eind 2017 zijn twintig initiatieven gestart tussen mkb-bedrijven en kleine ondernemers. In 2020 zijn tien van deze initiatieven gerealiseerd.
  3. Eind 2020 hebben vijf van de bovenstaande initiatieven geleid tot business tussen grote ondernemingen en kleinere ondernemers binnen Culemborg.
Succesvolle samenwerking maakt Culemborg sterk!
Frans en Conny Geurts, directie Gecu Auto Totaal Service