Aanpak II: Trends & Kansen

Diverse vraagstukken overstijgen de slagkracht van bedrijven en organisaties, maar zijn wel van invloed op hun bedrijfsvoering. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en robotisering, de slimme en veeleisende consument of de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dergelijke vraagstukken vragen om meer voorbereiding alvorens daaruit matches tussen bedrijven kunnen ontstaan. Als we weten hoe we dergelijke ontwikkelingen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden en deze trends weten om te buigen in kansen voor bedrijven in Culemborg, ontstaan nieuwe mogelijkheden om business te genereren.

In dit strategisch onderdeel worden deskundigen en deelnemers uit de bedrijven en organisaties bijeen gebracht. We onderscheiden in eerste instantie twee interessante werkvormen:

  • de Denktank richt zich op vraagstukken die in het heden spelen;
  • de Future Community richt zich op vraagstukken die in de toekomst kunnen gaan spelen.

Werkgroep

In deze werkgroepen zitten deskundigen op het gebied van het betreffende thema. Dit kunnen wetenschappers of experts zijn, maar ook specialisten vanuit bedrijven en organisaties. De voorzitter van een werkgroep wordt geleverd door een van de betrokken bedrijven.

Het is de bedoeling dat bedrijven en organisaties zelf vraagstukken aandragen. Op basis daarvan worden werkgroepen gevormd. Zij pakken een initiatief/thema op dat op dat moment speelt en naar de toekomst toe vanuit een breder perspectief moet worden bekeken. Uiteindelijk zal ook deze aanpak een bijdrage leveren aan de speerpunten uit de visie.

Doelstelling

Eind 2020 zijn de Denktank en de Future Community vanzelfsprekende onderdelen van het ondernemersklimaat in Culemborg.

3x-uitleg

We hebben hier twee goede middelbare scholen en een goed basisonderwijs. Het ligt voor de hand dat we graag aanhaken bij de lokale ondernemers. Zeker vanuit het KWC stimuleren we durf en creativiteit bij onze leerlingen.
Joke Hengefeld, rector Koningin Wilhelmina College