Achtergrond

Overall visie op ondernemerschap in Culemborg

Begin 2015 heeft er op initiatief van de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) een tafelgesprek met ondernemers plaatsgevonden. De KCB wilde graag van ondernemers weten welke wensen er leven, en welke rol de KCB daarin kan vervullen.

Uit deze sessie kwam een duidelijke boodschap naar voren: er is behoefte aan een overallvisie op ondernemerschap in Culemborg. Deze behoefte liep parallel aan het reeds ingezette traject voor een visie op bedrijventerrein Pavijen. Daarom is besloten om het traject te verbreden naar een overallvisie voor álle ondernemers in Culemborg. Het resultaat daarvan heeft u nu in handen!

Vragen vanuit de huidige situatie

De behoefte aan een overallvisie hangt nauw samen met allerlei zorgen onder ondernemers:

 • Bedrijven missen de kans op samenwerking.
 • Er is nauwelijks prikkeling of motivatie om vanuit het collectief tot nieuwe en sterke
  initiatieven te komen, en zo een krachtig bedrijfsleven te realiseren.
 • Synergie ontbreekt. Daardoor ontbreekt ook een duidelijk ondernemersprofiel naar buiten toe.
 • Concurrenten als Vianen, Tiel en Zaltbommel lijken groter. Hierdoor ziet het ernaar uit dat ondernemers niet voor Culemborg lijken te kiezen als vestigingsplaats.
 • Bedrijventerrein Pavijen verpaupert als er niet aan aantrekkelijkheid wordt gewerkt. Toestroom van nieuwe bedrijven ontbreekt dan. Hierdoor zal het economisch klimaat in Culemborg eerder verzwakken dan versterken.
 • Een kritische massa aan consumenten voor de binnenstad ontbreekt. Daardoor krijgen retailbedrijven en horeca het steeds moeilijker. Het gevolg: leegstand en verpaupering.
 • Het werkeloosheidscijfer in Culemborg is verre van rooskleurig. Naast Tiel heeft Culemborg de hoogste werkeloosheid in Rivierenland.

Antwoorden voor de toekomst

Hoe kunnen wij antwoord geven op deze zorgen/vragen? Dat is de rode draad van deze visie. Daarvoor nemen we de volgende punten onder de loep:

 1. Identiteit – Welke kenmerken en kwaliteiten delen wij als ondernemers in Culemborg met elkaar? En welke moeten wij nog ontwikkelen?
 2. Visie – Een visie is een ambitieus, brutaal, origineel beeld van de toekomst. Hoe ziet óns toekomstbeeld eruit?
 3. Ambitie – Hoe luidt onze ambitie, als onderdeel van deze visie?
 4. Trends – Op welke trends moeten de 3 O’s (ondernemers, onderwijs, overheid) gezamenlijk een antwoord formuleren?
 5. Speerpunten – Waarop moeten wij onze aandacht richten, om onze visie en ambitie waar te maken?
Culemborg bevindt zich geografisch in het centrum van ondernemend Nederland. Alle reden voor de Culemborgse ondernemingen, overheid en onderwijsinstellingen die positie in gezamenlijkheid succesvol uit te bouwen.
Hans Willem Cortenraad, Algemeen directeur / CEO CB