Achter de schermen

Deze visie is mede mogelijk gemaakt door onderstaande personen en instanties.

Kring Culemborgse Bedrijven (KCB)

In de Kring Culemborgse Bedrijven vinden bedrijven en instellingen een inspirerend en nuttig platform voor ontmoeting en uitwisseling. Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, is de Kring Culemborgse Bedrijven niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledige informatie.

Ondernemersfonds Culemborg

Het ondernemersfonds heeft als doelstelling: ‘Het stimuleren van Culemborgse ondernemers ten behoeve van stadsbrede, gebiedsgerichte of sectorgerichte collectieve initiatieven.’

Procesbegeleiders

Ondernemen doe je nooit alleen. Vanuit dit perspectief hebben vier Culemborgse ondernemers hun krachten gebundeld:

  • Gerard van Kilsdonk, strategic changemanager (Het Nieuwe Zeker);
  • Rosita Setz, presentatietrainer voor professionals (BI Consultancy & Training Services);
  • Manoli Martín-Camuñas Romero, bedrijfskundige en brandmanager (Pioen & Co);
  • Henriett Somlai, (marketing)communicatiestrateeg (Pioen & Co).

Als kwartiermakers en consultants hebben zij de KCB en de stuurgroep begeleid bij de visievorming. Daarna hebben zij, mede op basis van het eerste ondernemersgesprek, de visie aangescherpt en aangevuld met een strategisch plan.