Dank

Speciale dank gaat uit naar alle onderstaande personen.

De Stuurgroep, die steeds weer voor kritische input en nieuwe energie zorgde:

 • Peter Bolland, CEO Heuvelman Sound & Vision bv
 • Patrick van der Sman, CEO Wammes & van der Sman en WeDoFinance
 • Jeannette Verbaast, CEO MCN, bestuurslid VNO-NCW Rivierenland
 • Tico Schneider, head of e-commerce HEMA Nederland
 • Pim van Veen, directeur Pim van Veen Makelaardij
 • Cees van Dillen, CEO Van Dillen Bouw (voorzitter stuurgroep) en bestuurslid KCB

Om tot een visieraamwerk te komen, hebben de procesbegeleiders individueel of als groep ‘geklankbord’ met onderstaande personen:

 • Jeroen van Blokland, CEO Rademaker
 • Koen Middelkoop, CEO Middelkoop Logistics
 • Aukje Boer, coördinator Culemborgs Participatiehuis
 • Suzanne Beek, senior adviseur KPC Groep
 • Jaco Gulmans, directeur P&O CB Logistics
 • Karel ter Burg, facilitair manager CB Logistics
 • Len de Koster, CEO ETC Expo
 • Roland van der Poel, Interim CEO De Unie
 • Naomi Will, relatiemanager MKB & ING Nederland
 • Annelies Kraaijeveld, werkgeversadviseur Werkgeversadviespunt Rivierenland
 • Egbert Roza, directeur ROZA Vastgoedonderhoud bv
 • Anton Bronsvoort, Bronsvoort Blaak Architecten bna
 • Giel Smits, directeur Plus Giel Smits Supermarkt en bestuurslid Winkelcentrum Parijsch
 • Annelies van Dillen, directeur Van Dillen Beheer bv
 • Raymond Rison, store manager Shoeby Fashion en bestuurslid VOC
 • Cees Hoogendoorn, directeur Van Noord Accountants & Belastingadviseurs en bestuurslid KCB
 • Jan van Duinkerken, directeur Van Duinkerken Kantoorinstallaties bv
 • Joost van Rijn, directeur ORS Lek en Linge
 • Joke Hengefeld, directeur Koningin Wilhelmina College
 • Marian Alberts, directeur Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening bij ROC Rivor
 • Huub van Oorschot, wethouder Economische Zaken Gemeente Culemborg
 • Rinske van Noortwijk, gemeenteraadslid namens D66
 • Nicolien de Geus, gemeenteraadslid namens CDA
 • Gerrit Eikelboom, CEO A-Ware Bouter Cheese
 • Johan Hermica, makelaar RSP Makelaars

Dank aan de vertegenwoordigers van de vier ondernemersverenigingen, Kring Culemborgse Bedrijven (KCB), Verenigde Ondernemers Culemborg (VOC), Winkeliersverenigingen Chopinplein en Parijsch, die bereid waren mee te denken in dit veranderingsproces.

En tot slot bedanken we alle ondernemers die aan de ondernemersgesprekken op 19 mei en 18 november 2015 hebben deelgenomen.