Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven in acties

Een aantal vraagstukken vraagt direct om actie. Deze vraagstukken zijn concreet genoeg om direct op te pakken. Denk daarbij aan de volgende zaken.

 • Vervoer op Pavijen: busdienst om werknemers te vervoeren.
 • (Beveiligde) parkeer- en overnachtingsmogelijkheid op Pavijen voor vrachtwagenchauffeurs.
 • Digitaal ondernemersplatform (business-to-business).
 • Leegstand van bedrijfspanden in Culemborg.
 • Plug & Play: one-stop-shopping-portal voor (te vestigen) bedrijven.
 • Aanpak vervolg Spoorzone; van bedreiging tot kans.
 • Jaarplanning activiteiten.
 • Wandel en -skatepaden door Pavijen die aansluiten op woonwijken in Culemborg-West.
 • Revitalisering van ‘oud-Pavijen’.
 • Meer groen in Culemborg (met name op de Markt).
 • Creëren van een creatieve, eigenzinnige ontmoetingsplek voor ondernemers.
 • Toegangswegen naar het centrum ‘aankleden’ en verbinden met Pavijen en winkelcentra.
 • Stageplekken en/of profielwerkstuk-projecten voor leerlingen en studenten bij bedrijven.
 • Buitenlandse schooluitwisselingen combineren met bedrijfsbezoeken.

Praktijkvoorbeelden

De Culemborgse praktijk kent mooie voorbeelden die nu al opgepakt (kunnen) worden.

Vakbond De Unie

Vakbond De Unie is een organisatie die haar leden motiveert, faciliteert en ondersteunt op het gebied van werk, inkomen, persoonlijke ontwikkeling en zorg. Roland van der Poel, algemeen directeur, wil graag in gesprek met bedrijven en organisaties over vraagstukken.

Een mogelijke aanpak daarbij is:

 • bedrijven en organisaties uitnodigen;
 • korte presentatie waarin inzicht gegeven wordt in de genoemde vraagstukken;
 • met elkaar in gesprek gaan;
 • de vraagstukken koppelen aan Culemborgse bedrijven en organisaties.

Denktank ‘Flexibilisering arbeid’

Door de continu veranderende marktomstandigheden hebben werkgevers behoefte aan flexibiliteit. Flexibele arbeid wordt in de toekomst essentieel. Dit betekent dat vakbekwaamheid en vaardigheden continu moeten worden afgestemd op veranderende werkprocessen. Tegelijkertijd wordt de kloof tussen een hoog en laag werkniveau groter, wordt het lastiger om bepaalde talenten aan je organisatie te binden, en zijn de arbeidskosten negatief voor onze concurrentiepositie.

Een Denktank van diverse soorten specialisten (op het gebied van HR, IT, financiën, digitalisering en robotisering, onderwijs, enzovoorts) gaat op zoek naar oplossingen voor bedrijven. Hierbij worden trends vertaald naar kansen. Deze kansen/mogelijke oplossingen kunnen weer leiden tot koppelingen tussen Culemborgse bedrijven.

Future Community

In een Future Community worden deskundigen en vertegenwoordigers van uiteenlopende bedrijven bijeengebracht. Zij buigen zich gezamenlijk over trends en ontwikkelingen die in de toekomst op ons kunnen afkomen en bepalend kunnen zijn voor de bedrijfsvoering en het functioneren van ondernemingen.

Een voorbeeld daarvan is duurzaamheid. Welke ontwikkelingen kunnen zich voordoen rond duurzaamheid? Op welke manier kunnen deze ontwikkelingen de bewustwording bij bedrijven en consumenten beïnvloeden? Welke impact kan dat hebben, en hoe kunnen wij daar proactief op inspelen?

Andere voorbeelden

Daarnaast zullen zich in de praktijk ongetwijfeld nog allerlei andere vraagstukken voordoen. Aan ons de taak om, binnen de kaders van onze visie en strategie, ook deze vraagstukken in te passen in onze doelstelling: Culemborg, the place to be in business in 2025!

Oog voor de kwaliteiten van plaatselijke ondernemers draagt bij aan samenwerking, elkaar versterken en SAMEN succesvol ondernemen.
Francis van Kessel, Bolderburen
Culemborg heeft het allemaal in huis. Door goede samenwerking tillen we het ondernemersklimaat op een nog hoger niveau.
Ron van Vossen, Regional manager Pfeiffer Vacuum Benelux bv/secretaris KCB