Identiteit

Welke kenmerken en kwaliteiten delen wij als ondernemers in Culemborg met elkaar? En welke moeten wij nog ontwikkelen?

Drijfveer

Als ondernemer wil je floreren met jouw idee, met jouw bedrijfsplan en jouw ondernemerschap. Dan is het mooi als daarvoor een omgeving is waarin je je passie met andere ondernemers kunt delen. Dat kan binnen het kader van een ondernemersvereniging. Maar het kan ook door als ondernemers collectief te kijken naar het ondernemersklimaat binnen de stad of regio. In deze visie gaan we uit van dit laatste: van de behoefte om samen met andere ondernemers in Culemborg te komen tot een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven.

Waarden

De waarden die het Culemborgs bedrijfsleven kenmerken zijn: Daadkracht, Nabuurschap en Anders (D.N.A.). Deze waarden vormen het kompas bij onze aanpak naar de toekomst toe; onze manier van handelen om tot een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven te komen.

Daadkracht

Ondernemers in Culemborg zijn vooral pragmatisch, no-nonsense en actiegericht.
Daadkracht is nodig om de huidige en toekomstige trends om te zetten in kansen, en om deze kansen te benutten. Daadkracht is ook nodig om samen te werken en ideeën om te zetten in succesvolle proposities.

Nabuurschap

Culemborg staat bekend om haar betrokkenheid. Dit nabuurschap uit zich in het grote aantal vrijwilligers. En het weerspiegelt zich in de predicaten ‘Fairtradegemeente’ en ‘Millenniumgemeente’. Inwoners en ondernemers willen elkaar verder helpen. Door kennis en ervaring te delen, door krachten te bundelen. Onder nabuurschap wordt ook verstaan: samenwerken in de regio, met behoud van de eigen identiteit.

Anders

De Culemborgse ondernemer is authentiek en eigenzinnig, met respect voor de ander. Culemborg is een gastvrije gemeente; nieuwe ondernemers zijn welkom. Het verleden heeft bewezen dat in Culemborg een ondernemersgeest heerst en naar kansen wordt gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de meubel- en sigarenindustrie, de ecowijk EVA-Lanxmeer en innovatieve bedrijven op bedrijventerrein Pavijen.

Deze drie waarden zijn aanwezig. Maar we hebben ze nog niet ten volle ingezet om samen tot een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven te komen.

Kwaliteiten

Diversiteit, Ondernemerschap, Eigenheid, Nabijheid. Samen vormen ze het acroniem D.O.E.N.. Dat geeft de kracht van ondernemers in Culemborg goed weer.

Diversiteit

Culemborg heeft als kleinstedelijke stad alles. Dat valt direct op als je de grote
verscheidenheid aan voorzieningen, ondernemingen, ondernemers en culturen ziet. De tijd dat Culemborg gelinkt kon worden aan een of twee industrieën, is voorbij. Er is geen label dat het Culemborgs bedrijfsleven beter omschrijft dan ‘diversiteit’.

Ondernemerschap

De geschiedenis laat zien dat Culemborg altijd al een handelsstad is geweest. Ook nu nog herbergt Culemborg een groot aantal ondernemers. Er is een grote diversiteit aan ondernemingen. Daarnaast heeft Culemborg het grootste aantal zelfstandigen (zzp’ers) per inwoner in Nederland, en een groot aantal toonaangevende nationale en internationale bedrijven. Ondernemerschap is nodig om kansen te zien en te benutten. De eigenschappen inspiratie, trots en durf zijn nodig om ondernemerschap te doen groeien.

Eigenheid

Culemborg is een stad met een uitgesproken karakter. Kernwoorden die steeds terugkomen zijn: historie, monumenten en beeldbepalende panden, vrijstad en water. Het schaalniveau (kleinstedelijke dynamiek) maakt Culemborg overzichtelijk. Naast een levendig cultureel klimaat heeft Culemborg ook een veelzijdig ondernemerslandschap. Door de eigenheid van de stad meer in de etalage te zetten, kan Culemborg zich onderscheiden.

Nabijheid

Alles wat nodig is om te ondernemen, is in Culemborg nabij. Culemborg is kleinstedelijk en overzichtelijk. Binnen de stadsgrenzen zijn er genoeg andere ondernemingen voor samenwerking en zakendoen.
Culemborg heeft een unieke ligging, centraal in Nederland, en is goed bereikbaar. De stad ligt gunstig op het kruispunt van twee belangrijke verbindingsassen: de noord-zuid-as (snelweg A2) en west-oost-as (snelweg A15). Alle belangrijke vliegvelden, havens, regio’s, de Randstad, en ook Duitsland en België, zijn vanuit Culemborg uitstekend te bereiken.

Culemborg is van oudsher een handelsstad. Die kracht willen we ook nu laten zien door samenwerking en versterking, stadsbreed natuurlijk. Voor zowel de bestaande ondernemers als voor de nieuwe die zich hier willen vestigen.
Cees van Dillen, directeur Van Dillen bouwbedrijf/bestuurslid KCB