Monitoren voortgang

De plannen worden opgesteld en uitgewerkt door diverse werkgroepen. De stuurgroep bewaakt het totaal: de visie en het strategisch plan. Zo wordt het geheel geborgd.

Stuurgroep-tabel

De stuurgroep bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, afgevaardigden van de vier Culemborgse ondernemersverenigingen (KCB, VOC, winkelcentrum Chopinplein en winkelcentrum Parijsch) en twee extra ondernemers.

Stuurgroep

De stuurgroep wordt bijgestaan door een adviesgroep en een supportgroep. In de adviesgroep zitten belanghebbenden. De adviesgroep wisselt qua samenstelling, mede afhankelijk van het onderwerp waarover advies gevraagd wordt. In de supportgroep zitten proces- en communicatiedeskundigen.

2x-uitleg

Op deze manier kunnen we onze visie daadwerkelijk realiseren. Ofwel: samen werken aan een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven!

Samenwerken aan een florerende binnenstad en een druk bezet bedrijventerrein, waar bezoekers van binnen en buiten graag hun aankopen doen.
Pim van Veen, directeur Pim van Veen Makelaardij