Op uw plaatsen … klaar … af!

Een visie is de start. Deze visie schetst waar wij, ondernemers in Culemborg, in 2025 willen staan.

De volgende stap is dat we de weg ernaartoe beschrijven. Dit gaan we doen aan de hand van een aantal ‘coördinaten’ die we als kompas kunnen gebruiken. Het kompas is het strategisch plan. Dit geeft inzicht in de manier waarop we onze visie en doelstellingen zullen bereiken: de route, de mijlpalen, de beoogde resultaten, de benodigde middelen en de benodigde tijd per deelresultaat.

Strategie ontwikkel je samen

Een geïsoleerde strategie – waarin geen rekening wordt gehouden met de ondernemersbehoeften, de stakeholders en de omgevingsfactoren – heeft geen waarde. Daarom is het belangrijk dat we de strategie in een groter perspectief plaatsen en koppelen aan reeds bestaande visies, zoals bijvoorbeeld de binnenstadvisie.

Actieplannen

Op basis van de vijf thema’s – samen sterk, zichtbaarheid, deskundigheid, plug & play en futureproof – gaan we concrete plannen uitwerken. Deze plannen komen voort uit de strategie en vormen de bouwstenen van deze visie.

Organisatiestructuur

De plannen worden opgesteld en uitgewerkt door diverse werkgroepen. Een stuurgroep bewaakt het totaal (het strategisch plan). Zo wordt het geheel geborgd. In de stuurgroep zitten afgevaardigden van de vier Culemborgse ondernemers­verenigingen: KCB, VOC, winkelcentrum Chopinplein en winkelcentrum Parijsch.

Stuurgroep-tabel_2
De stuurgroep wordt bijgestaan door een adviesgroep en een supportgroep. In de adviesgroep zitten oud-leden van de stuurgroep en stakeholders. In de supportgroep zitten procesdeskundigen en ondersteuners. Zo kunnen we deze visie daadwerkelijk realiseren. Ofwel: samen werken aan een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven!

Kom van de bagagedrager af en onderneem! Samen dromen omzetten in werkelijkheid, vandaag en morgen. Niet lullen maar poetsen.
Cees Hoogendoorn, directeur Van Noord Accountants Belastingadviseurs/ penningmeester KCB