Speerpunten

Voor ondernemers die zich in Rivierenland willen vestigen, lijkt Culemborg nogal op andere plaatsen in de regio. Want de steden Tiel, Geldermalsen, Zaltbommel en Culemborg zijn redelijk aan elkaar gewaagd. Als collectief onderscheiden deze steden zich op de volgende punten:

 • centrale ligging;
 • bereikbaarheid en infrastructuur: wegen, water en spoor;
 • monumentaal centrum;
 • ontmoetingsplaats.

Het is belangrijk om deze gedeelde kwaliteiten te onderkennen. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de kracht van de regio behouden en vergroten.
Naast deze gedeelde kwaliteiten heeft Culemborg onderscheidende waarden die haar aantrekkelijk maken als stad, woon- en vestigingsplaats voor ondernemers.

Onderstaande speerpunten zorgen ervoor dat er een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven ontstaat en dat Culemborg in 2025 ‘the place to be in business’ is.

Samen sterk

Om het ondernemersklimaat naar een hoger plan te tillen, moeten we waarde creëren. Waarde creëer je nooit alleen. Daarvoor heb je anderen nodig. Dat vraagt dus om:

 1. Samenwerken tussen ondernemers onderling.
 2. Samenwerken en kansen benutten met essentiële stakeholders, waaronder de overheid, het onderwijs, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties.
 3. Samenwerken in de regio, om als gemeenten gezamenlijk een krachtige positie te verwerven. Door de kracht van de regio te benutten, vergroten we onze kansen en uniciteit ten opzichte van andere regio’s en grote steden.

Zichtbaarheid

Culemborg kan haar ambitie als ‘the place to be in business in 2025’ alleen waarmaken als zij zichtbaar is, zodat potentiële ondernemers Culemborg weten te vinden. We moeten Culemborg dus op alle fronten op de kaart zetten! Vanuit deze visie bekeken heeft zichtbaarheid meerdere aspecten:

 1. Het is belangrijk dat ondernemers onderling beter zichtbaar zijn. Zo kunnen we elkaar gemakkelijker vinden, bijvoorbeeld om nieuwe gezamenlijke initiatieven te ontplooien.
 2. Het is belangrijk dat het aantrekkelijke, toegankelijke ondernemersklimaat in Culemborg beter zichtbaar is voor ondernemers die zich in het midden van het land willen vestigen en/of op zoek zijn naar een optimale plek om te ondernemen. Deze zichtbaarheid is zowel regionaal als landelijk van belang, en wellicht ook internationaal. Hiervoor hebben we een gezamenlijk perspectief nodig. Hiervoor hebben we een gezamenlijke profilering en een gezamenlijk perspectief nodig.
 3. Diverse omringende steden (zoals Vianen, Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel) zijn, mede door hun strategische keuzen, prominent zichtbaar langs belangrijke snelwegen. Ook Culemborg kan hierin investeren.

Deskundigheid

Door de diversiteit aan bedrijven in Culemborg is in potentie een hoge verscheidenheid aan deskundigheid aanwezig. In combinatie met bijvoorbeeld de hoge kwaliteitsscholen in Culemborg ontstaat een enorme bron van kennis en deskundigheid. Die kunnen we met elkaar delen, om samen een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven te vormen. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. De aanwezige deskundigheid bundelen, om antwoord te geven op specifieke vraagstukken of kansen.
 2. Succesvol invulling geven aan transities in arbeidsprocessen. Denk aan de trends die op ons afkomen (zoals digitalisering en robotisering); trends die een grote omslag zullen vergen van de huidige kennis en kunde van werknemers.
 3. Gebruikmaken van jeugdig talent voor complexe vraagstukken, en zo de wendbaarheid van bedrijven vergroten. Dit kunnen we realiseren door samenwerking met onderwijsinstellingen en kenniscentra.

Plug & play

Een gunstig vestigingsbeleid, met ‘one stop shopping’ (één aanspreekpunt en alle diensten onder één dak) als uitgangspunt. Dat zou Culemborg aan nieuwe ondernemers moeten bieden, zodat die snel van start kunnen gaan. Denk onder andere aan:

 1. De gemeente als facilitator en partner. Op dit moment ervaren ondernemers een overdaad aan regels die bovendien ingewikkeld zijn. Wij willen graag dat de gemeente een faciliterende rol op zich neemt. En ook: dat de gemeente beperkende regels voor ondernemers minimaliseert.
 2. Inventariseren wat de behoeften zijn van gevestigde en nog nieuw aan te trekken ondernemingen. Op basis daarvan kan Culemborg een gunstig vestigingsbeleid invoeren en realiseren. De onderliggende vraag is: ‘Wat maakt Culemborg tot een aantrekkelijke vestigingsstad voor ondernemers? En wat willen we daarvoor doen?’
 3. Verbeteren van de informatie van de gemeente en van ondernemersplatformen voor bestaande en potentiële ondernemers.

Futureproof

Hoe kunnen we adequaat antwoord blijven geven op de huidige en toekomstige trends, ontwikkelingen en regelgeving? Waar liggen onze kansen? Enerzijds is het belangrijk dat we flexibel kunnen inspelen op trends. Anderzijds is het belangrijk om onze ambitie ‘the place to be in business in 2025’ voor ogen te houden. De volgende zaken zijn van belang:

 1. Flexibiliteit en wendbaarheid. Het is noodzakelijk dat we een sterk ondernemersklimaat krijgen en behouden. Want dat biedt ons de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
 2. Visie. Om vanuit eigen kracht te kunnen reageren op toekomstige veranderingen, moeten we als ondernemers en als stad weten waarvoor we staan en waar we naartoe willen.
 3. Lef. Onze bestaande conventies doorbreken, onze comfortzone verlaten en durven veranderen.
Je moet loslaten om vooruitgang te boeken.
Roland van der Poel, directeur De Unie
In Culemborg en in de regio zit veel talent en kwaliteit. Als ondernemer werk ik zoveel mogelijk samen met deze vakmensen en bedrijven. Zo houd je de lijntjes kort.
Gerrie Ansems, interieurspecialist Gewoon Bijzonder