Strategisch plan

Binnen beginnen is buiten winnen

De strategie is gericht op twee fasen om uiteindelijk invulling te geven aan onze ambitie: ‘Culemborg, the place to be in business in 2025’.

Fase 1

De eerste fase vormt de basis. Namelijk: een ondernemersklimaat dat gericht is op samenwerking tussen ondernemers en belanghebbenden, om zo te komen tot een krachtig Culemborgs bedrijfsleven.

Om Culemborg aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor ondernemers, zullen wij van binnenuit moeten beginnen. De winst die we ‘binnen’ behalen, kunnen we uiteindelijk gebruiken om ook ‘van buiten naar binnen toe’ winst te behalen. Ofwel: binnen beginnen is buiten winnen. Dit doen we door gedeelde belangen inzichtelijk te maken en door wederzijds commitment te verkrijgen. Daarbij speelt het generen van onderlinge business een belangrijke rol.

Zo creëren wij als Culemborgse ondernemers een dynamiek die op alle fronten nieuwe initiatieven en groei teweegbrengt. Dankzij onze gezamenlijke visie en focus leren wij elkaar beter kennen, groeit het vertrouwen en komt de vooruitgang ten goede aan alle ondernemers in Culemborg. In 2020 zal deze fase een feit moeten zijn.

Fase 2

In de tweede fase komt de focus te liggen op het aantrekken van ondernemers naar Culemborg. Dan moeten we zichtbaar maken dat Culemborg dé logische keuze is als je je als bedrijf of ondernemer ergens nieuw wilt vestigen, of op zoek bent naar een goede plek voor uitbreiding. In deze fase werken we aan een stad die voldoet aan gunstige vestigingsvoorwaarden voor ondernemers. In 2025 is Culemborg klaar om ‘the place to be in business’ te zijn.

Gemeenschappelijk belang

Wederzijds commitment tussen bedrijven ontstaat als zij met elkaar business genereren. Samen business genereren doe je als er gedeelde belangen zijn. Dat die gedeelde belangen er zijn, is een feit: dat heeft het visietraject uitgewezen.

Aanpak

Het eerste onderdeel van de strategie is: aanpak ‘Business & Commitment’. Deze aanpak richt zich op het in kaart brengen van de diverse vraagstukken, het koppelen van bedrijven en daarmee het genereren van business. Dit strategisch traject draagt bij aan de thema’s die in de visie onderkend zijn: samen sterk, deskundigheid en zichtbaarheid.
Het tweede onderdeel van de strategie is: aanpak ‘Trends & Kansen’. Deze aanpak richt zich op de overkoepelende vraagstukken die grote invloed kunnen hebben op het functioneren van bedrijven en organisaties. Deze vraagstukken vergen een gezamenlijke aanpak, om de randvoorwaarden voor het creëren van business te verwezenlijken.

De betrokkenheid is hoog, de wil om samen te werken sterk. Vanuit de overheid willen we actief anticiperen op kansen.
Huub van Oorschot, wethouder gemeente Culemborg