Trends

Leidende factoren

In deze visie zijn twee factoren leidend. Enerzijds hebben we te maken met een veranderend ondernemingsklimaat (zoals omschreven bij ‘Achtergrond’). Dit veranderende klimaat is duidelijk merkbaar voor Culemborgse ondernemingen.
Anderzijds is het belangrijk dat wij krachtig reageren op alle veranderingen: bedreigingen zien als kansen; flexibel inspelen op trends; vernieuwing duurzaam opzetten, zowel ecologisch als economisch.

Wonen en werken in Culemborg

Nederland vergrijst. Jongeren trekken steeds meer naar de steden voor werk, vertier en beleving. Hierdoor groeien de grote steden. De verwachting is dat in 2030 ongeveer 60% van de bevolking in de grote steden woont. Culemborg profiteert van haar ligging dicht tegen de Randstad aan.

Duurzaamheid

Er is een enorme vraag naar snel, goedkoop en veel. Tegelijkertijd wint duurzaamheid steeds meer terrein: duurzaamheid wordt steeds meer algemeen goed. Mensen worden zich bewuster van hun verspillingen en hun nalatenschap.
Culemborg doet het goed op het gebied van duurzaamheid. Er zijn diverse predicaten verworven zoals ‘Fairtradegemeente’ en ‘Millenniumgemeente’. Met de ecowijk EVA-Lanxmeer is Culemborg een voorbeeld voor duurzaam bouwen en duurzame wijkvoorzieningen.

De slimme en veeleisende consument

De consument van nu is online, heeft alle informatie tot zijn beschikking, verwacht een hoog serviceniveau en wil transparantie over de herkomst, het proces en het bedrijf. De consument koopt veel online. Maar de consument wil ook steeds meer beleving rondom zijn aankopen: het liefst zo individueel en persoonlijk mogelijk, en toegespitst op zijn eigen wensen en behoeften. Dit geldt zowel online als offline.

Flexibilisering

Aan de ene kant zien we de-mobilisering in arbeid door voortschrijdende technologie. Er komen steeds meer zzp’ers en kleine ondernemers. Door het wegvallen van werkplekken (vanwege digitale dominantie en robotisering) zien we dat er steeds meer projectgericht wordt gewerkt, en dat werknemers meerdere ‘banen’ hebben. Een gevolg hiervan is dat er steeds meer zzp’ers en kleine ondernemers komen.
Aan de andere kant zien we steeds meer nieuwe banen ontstaan waarin onderwijs een belangrijke rol speelt. Steeds meer bedrijven leiden hun eigen personeel op volgens het principe leerling-gezel-meester.

Regelgeving (macro)

Ondernemers ervaren de overload aan regelgeving als betutteling. Door de veelheid aan regels vragen ondernemers zich bovendien af of hun eigen kennis wel volstaat. Deze onzekerheid brengt hen ertoe hun verantwoordelijkheid te verleggen (naar deskundige derden).

The world at our fingertips

De wereld is nog nooit zo toegankelijk geweest als nu. In de nabije toekomst valt een aantal technologieën op, zoals: robotisering, big data, digitalisering, ICT (slimme toepassingen vervangen ‘handjes’) en open source.
Door de snelle technologische en informatieontwikkeling zullen steeds meer mensen – degenen met een lager begripsniveau – buiten het arbeidsproces gaan vallen. Tegelijkertijd zal de versimpeling van technologie meer mensen in staat stellen om eenvoudig uitvoerend werk te doen in complexe arbeidsprocessen.

Een krachtig Culemborgs ondernemersklimaat wordt gestimuleerd door vernieuwing. Culemborg heeft de potentie het creatieve en innovatieve middelpunt van de regio te worden. Laten we deze kans samen oppakken.
Jan Peeters, InterBrug appontwikkelaars