Visie

Binnen beginnen is buiten winnen

Culemborg wordt gezien als een aantrekkelijke plaats met een kleinstedelijk karakter waar alles voorhanden is. Als ondernemers in Culemborg zetten wij onze waarden (Daadkracht, Nabuurschap, Anders) optimaal in voor goed ondernemersklimaat. Dat doen wij, als ondernemers, samen met het onderwijs en de overheid (3 x O). Zo creëren wij een dynamiek die nieuwe initiatieven en groei teweegbrengt, op alle fronten. Dankzij onze gezamenlijke visie en focus komt die groei ten goede aan alle ondernemers in Culemborg.

Met een stadsbrede visie spreek je de overtuiging uit voor het gewenste toekomstbeeld voor ondernemend Culemborg en de stappen daar naar toe. Een positief imago resulteert in een hogere omzet.
Jeannette Verbaast – algemeen directeur MCN/bestuurslid VNO-NCW