Voorwoord

De visie is de start

Culemborg, the place to be in business in 2025. Dát is de basis van de visie die ten grondslag ligt aan dit strategisch plan. De visie schetst waar wij, ondernemers in Culemborg, in 2025 willen staan.

Het strategisch plan is het kompas

De volgende stap is dat we de weg ernaartoe beschrijven: het kompas. Het strategisch plan geeft inzicht in de manier waarop we onze visie en doelstellingen zullen bereiken: de route, de mijlpalen, de beoogde resultaten, de benodigde middelen en de benodigde tijd per deelresultaat. De strategie is daarmee de concretisering van de visie.

Strategie in breder perspectief

Een geïsoleerde strategie – waarin geen rekening wordt gehouden met de ondernemersbehoeften, de belanghebbenden en de omgevingsfactoren – heeft geen waarde. Daarom is het belangrijk dat we de strategie in een breder perspectief plaatsen en koppelen aan bestaande visies, zoals de Structuurvisie Culemborg 2030, Culemborgse Binnenstadvisie en het Meerjarenplan Speerpunten Regio Rivierenland.